Privacybeleid

Omdat uw gegevens voor ons de hoogste prioriteit hebben.

Privacyverklaring

Status: 07/2018

Verantwoordelijke persoon

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens op onze website is de firma Das Gesundheitshaus GmbH. Onze gegevens vindt u in de Colofon.

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen de gegevens met betrekking tot uw persoon vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke privacywetgeving en deze privacyverklaring. Uw gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming doorgegeven aan andere ontvangers.

Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens

Toegangsgegevens / server logfiles

Wij verzamelen en slaan automatische informatie op die uw browser ons toezendt. De informatie bestaat uit:

  • type/versie van de browser
  • het gebruikte bedrijfssysteem
  • Referrer URL (de vooraf bezochte website),
  • de host name van de computer die toegang heeft (IP-adres)
  • het tijdstip van de serveraanvraag,
  • de hoeveelheid data die worden overgedragen
  • de melding of de aanvraag succes had.

De IP-adressen van de gebruikers worden na afloop van het gebruik gewist of geanonimiseerd. Bij een anonimisering worden de IP-adressen op een wijze veranderd dat de individuele gegevens over persoonlijke of zakelijke relaties niet meer of alleen met een naar verhouding te grote aanwending van tijd, kosten en arbeidskracht van een bepaalde of aan te wijzen natuurlijke persoon kunnen worden toegewezen. De gegevens in de zgn. logfiles worden door ons geanonimiseerd geanalyseerd om de website verder te verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken of om fouten sneller op te sporen en te verhelpen. Bovendien worden zij gebruikt om de servercapaciteit aan te sturen en, indien daar behoefte aan is, een adequaat gegevensvolume ter beschikking te kunnen stellen.

Contactformulier

Als u via het website formulier of via e-mail contact met ons opneemt, bewaren wij de gegevens die uw opgeeft gedurende 6 maanden om uw aanvraag te kunnen bewerken en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. Deze gegevens geven wij zonder uw toestemming niet door aan derden.

Nieuwsbrief

U heeft de mogelijkheid om zich via onze website te abonneren op een e-mail nieuwsbrief. Hiervoor hebben uw e-mailadres nodig en uw toestemming voor het toezenden van de nieuwsbrief. Om u doelgericht van informatie te voorzien, verzamelen en verwerken wij bovendien vrijwillig gegeven informatie over onderwerpen die u interesseren. Zodra u zich voor de nieuwsbrief heeft aangemeld, sturen wij u een bevestigingsmail met een link voor de bevestiging van de aanmelding.

U heeft het recht uw toestemming te allen tijde te herroepen via een schriftelijke mededeling of (ook bij de e-mail nieuwsbrief) door te klikken op de afmeldlink, waarbij de rechtmatigheid van de uitvoering van verwerking op basis van uw toestemming tot herroeping onverlet blijft.

Doorgeven van gegevens aan derden

Wij geven de door ons verzamelde gegevens uitsluitend door aan derden als dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van een overeenkomst, voor afrekening of als u vooraf toestemming heeft gegeven. De gegevens die op basis hiervan worden doorgegeven, mogen door onze dienstverleners uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Wij hebben de dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en schriftelijke opdracht gegeven. Zij zijn aan onze aanwijzingen gebonden en worden regelmatig door ons gecontroleerd. Ander gebruik als in de opdracht beschreven is niet toegestaan en wordt ook bij geen van de door ons aangewezen dienstverleners uitgevoerd.

Cookies

Onze website maakt gebruik van een zogenaamde cookies. Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen met behulp van de browser. Zij richten geen schade aan.

Wij maken gebruik van cookies om ons aanbod gebruikersvriendelijk te maken. Enkele cookies blijven op uw eindapparatuur opgeslagen totdat u ze wist. Zij zorgen ervoor dat uw browser bij een volgend bezoek wordt herkend. Als u dit niet wenst, kunt u uw browser zo instellen dat hij u over het plaatsen van cookies informeert en u dit alleen in speciale gevallen kunt toestaan.

Als cookies worden gedeactiveerd, kan dat leiden tot een beperking van de functionaliteit van onze website.

U vindt hier meer informatie over de cookies die deze website gebruikt.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies', dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om uw gebruik van de website te kunnen analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt gewoonlijk naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. Echter, in het geval dat de IP-anonimisering op deze website actief is, wordt uw IP-adres door Google vooraf afgekort in de lidstaten van de Europese Unie, of in andere landen die het verdrag voor de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Het volledige IP-adres wordt uitsluitend in uitzonderingsgevallen aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar afgekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken ter evaluatie uw gebruik van de website, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen voor de beheerder van de website en om verdere diensten te kunnen aanbieden in samenhang met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven aan Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies verhinderen door aanpassing van de instelling van de software voor uw browser. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijkerwijze geen volledig gebruik kunt maken van alle functies van deze website.

U kunt bovendien verhinderen dat de informatie die door het cookie wordt verzameld en de gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en verwerkt door de browser plug-in te downloaden en te installeren die via de volgende link beschikbaar is (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). U kunt het verzamelen van informatie door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out cookie geplaatst. Hierdoor wordt verhinderd dat er in de toekomst gegevens bij een bezoek aan deze website worden verzameld: Google Analytics deactiveren.

Nadere informatie over gebruiksvoorwaarden en privacybescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html

of op https://www.google.de/intl/de/policies/. Wij wijzen u erop dat op onze website Google Analytics werd uitgebreid met de code »anonymizeIp« om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen mogelijk te maken (de zgn. IP-masking).

Marketo

Deze website gebruikt Marketo, een webanalyse- en marketingdienst van Marketo EMEA Ltd. in Dublin, Ierland ('Marketo'). De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over gebruik van deze website, wordt gewoonlijk naar een server van Marketo in Ierland gestuurd en daar opgeslagen. Marketo gebruikt in onze opdracht deze informatie om het gebruik van de website door de gebruikers te analyseren, rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan ons te verlenen in samenhang met het gebruik van de website en de dienstverlening die daarmee verbonden is. Marketo wordt verder gebruikt om de gegevens die u via onze website op formulieren hebt achtergelaten in het cookie op te slaan. Meer informatie over privacybescherming bij Twitter vindt u op http://www.twitter.com/policy.php/.

Java-Scripts

Google Maps

Deze website gebruikt Google Maps van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; 'Google'). Door gebruik te maken van deze geeft u toestemming voor het verzamelen, bewerken en gebruik van de automatisch verzamelde gegevens door Google, hun vertegenwoordigers en derden. De voorwaarden voor het gebruik van Google Maps vindt u op: http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Recht op informatie en herroeping

U heeft het recht op informatie, rectificatie, wissen en beperking van de verwerking van persoonsgegevens evenals het recht op overdracht van gegevens. Verder hebt u het recht op herroeping van eventueel gegeven toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. De rechtmatige verwerking van persoonsgegevens tot herroeping blijft onverlet. U heeft het recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het doel van directe reclame. In het geval van herroeping worden uw persoonsgegevens niet meer voor het doeleinde van directe reclame verwerkt.

U heeft het recht bezwaar aan te tekenen bij de toezichthoudende autoriteit (Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien, Oostenrijk, dsb@dsb.gv.at).

Das Gesundheitshaus GmbH

Schallmooser Hauptstraße 51
5020 Salzburg
Österreich