Vitario Liege Simulator Header All

De ligsimulator.

De meting op de ligsimulator is de sleutel tot een goede matras die perfect past.

Eenvoudig, maar doorslaggevend.
De drie stappen naar uw Vitario matras.

De meting op de ligsimulator duurt maar enkele minuten. U hoeft zich hiervoor niet om te kleden of speciaal op voor te bereiden.

Vitario Institut Proschlaf Parallax

De ligsimulator van het

Proschlaf instituut

De ligsimulator van het Proschlaf instituut en het medisch centrum Salzburg (AZS) is het resultaat van jarenlange research en ontwikkeling met als doel producten voor een fysiologisch juiste lighouding te realiseren.

Gespecialiseerd researchinstituut voor fysiologisch correct liggen

Het Proschlaf instituut ziet het als zijn voornaamste opgave om te fungeren als een verbinding tussen de medisch-wetenschappelijke vakwereld enerzijds en de uitvoerende bedrijven anderzijds. Proschlaf werd onderscheiden met twee innovatieprijzen van de deelstaat Salzburg voor het werk dat het instituut tot nu toe heeft verricht op het gebied van nieuwe toepassings- en productietechnieken voor de vormgeving van de slaapomgeving. De algemene medische leiding van Proschlaf is in handen van Dr. Andreas Kainz DO.

Hoe goed u 's nachts slaapt hangt sterk af van de fysieke omgeving. Hiermee worden matrassen en hoofdkussens bedoeld. Negatieve mechanische invloeden zorgen er niet alleen voor dat u onrustiger slaapt en dus frequent in uw slaap wordt gestoord, maar zorgen ook voor extra belasting van tussenwervels, spieren en pezen. Dit is van grote invloed op uw gemoedstoestand en gezondheid en derhalve ook op uw prestatievermogen. Ondanks de goede diagnostische en therapeutische ontwikkelingen op medisch gebied, stijgt het aantal aandoeningen van wervelkolom en bewegingsapparaat gestaag. Dit is een ernstig gezondheidsprobleem in onze maatschappij.

Uit holistisch oogpunt is het echter ook noodzakelijk om gebruik te maken van alle beschikbare mechanische hulpmiddelen, het bedsysteem, zodat de wervelkolom zich tijdens de slaap kan herstellen. Een uit fysiologisch opzicht goed geconfigureerd bed moet meer dan ooit in het complete medische plaatje passen.

Ieder mens is anders

Vitario & het Proschlaf instituut

Uw ligprofiel is net zo uniek als uw vingerafdruk. Om aan de eisen te voldoen die hieruit voortvloeien, gaat Vitario al meer dan 15 jaar uit van de ergonomisch geteste matrastechnologie van het Proschlaf instituut.